03/24/2023

34 thoughts on “9 Bí Mật Bị Che Giấu Tại Công Viên Disneyland Không Muốn Cho Bạn Biết – Top 1 Khám Phá

  1. Nước Mỹ 🇺🇸 Mở đầu tiên là Disneyland ở tiểu bang California and thêm cái này Thứ 2 là Disney world rất rộng lớn ở tiểu bang Florida 😊👍

  2. huhu😂🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🙁🙁🙁🙁🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶😌

  3. Những thứ không phải con người chính là những hàm răng, con mắt, và một số thí nghiệm HOẠT HÌNH ĐIÊN RỒ bằng chính chất kì lạ. Vi rút, vi trùng được đưa vào trong các bộ phận CON NGƯỜI. Còn việc bộ đồ hoá trang ko có ng bên trong là MA đã nhập vào. Và vì chính những thí nghiệm đó nên disneyland có ma và quái vật

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *